Startsidan
 

På den här hemsidan vill jag Lena Brunefors presentera mina två böcker:

Den inre dansen
En väg till självkännedom

Självkännedom
Om tankens makt och känslornas kraft

Böcker för dig som är intresserad av
Självkännedom och personlig utveckling.

Jag är fil kand i beteendevetenskapliga ämnen och har tidigare arbetat inom kriminalvården som assistent på ungdomsfängelse och inom frivården, senare med konsultationer i ämnet självkännedom.