Böcker >> Den inre dansen
 

Den inre dansen-såsom i min spegel En väg till självkännedom (Solrosens förlag 1996) beskriver den modell som jag arbetade fram och använde mig av när jag under 1990-talet arbetade med människor i terapi och i kortare konsultationer. Modellen är inspirerad av den kinesiska visdomsläran taoismen.

I taoismen används begreppen yin och yang som namn på de polära motsatser som enligt denna lära själva skeendet är uppbyggt av. Enligt taoismen finns det ett mönster i detta dynamiska, evigt föränderliga flöde, vilket den vise ser och handlar efter.

Den inre dansen i bilder:
Där orden ibland förvillar förenklar bilden det vi vill ha sagt. I mitt arbete använder jag därför gärna enkelt ritade bilder för att mycket påtagligt och konkret visa det jag vill förmedla.
Bild 1. Yin / Yangsymbol
Bild 2. Barnet som en sol
Bild 3. Barnet i solros, med den inre flickan och den inre pojken
Bild 4. Kvinna och man med den inre mannen och den inre kvinnan
Bild 5. Den inre mannen misshandlar den inre kvinnan
Bild 6. Den inre kvinnan reagerar
Bild 7. Den inre mannen hör
Bild 8. Den inre mannen blir kär
Bild 9. Den inre kvinnan besvarar kärleken
Bild 10. Idealbilden: Den inre mannen och den inre kvinnan med en öppen dialog
Bild 11. Barnet präglas i sin omgivning
Bild 12. Människa omsluten av Nej-tankar
Bild 13. Nej-tanke som förlöses och transformeras till Ja-tanke
Bild 14. Människa som renats från Nej-tankar
Bild 15. Otydlig och tydlig människa
Bild 16. Fysiska ögot sätter färg på tillvaron
Bild 17. Vi lever i olika mentala världar
Bild 18. Vilka tankar, Ja-eller Nej-tankar, har övervikt i ditt liv?
Bild 19.
Bild 20. Obalans strävar efter balans
Bild 21. Mina möten såsom i en spegel
Bild 22. Från beroendet av speglar till självbekräftandet
Bild 23. Vi bär våra bördor så länge vi orkar
Bild 24. Var sak har sin tid, fröet som gror...
Bild 25. Balans mellan tankens makt och känslornas kraft
Bild 26. Balans: Armar och ben i livets flod
Bild 27. Balans på lina
Bild 28. Balans med kanonkula
Bild 29. Balans: Kaffekanna och kaffekopp
Bild 30. Fyrkant
Bild 31. Stegen
Bild 32. Omedveten och medveten bilförare

Den inre dansen syftar på den inre dialog, som hela tiden pågår inom oss mellan känsla och tanke. I boken presenteras dessa som den inre kvinnan (den kvinnliga principen) och den inre mannen (den manliga principen). När denna dialog fungerar som bäst kan den liknas vid en dans. Det är då vi känner balans, harmoni och mår bra och trivs med tillvaron.

Min inre dialog speglas i det yttre, i mina relationer med andra människor. När jag ändrar den, förändras också den yttre dialogen.

I boken finns många exempel ur olika människors liv för att åskådliggöra och förklara modellen. Dessutom finns 32 enkelt illustrerade teckningar i färg som sammanfattar bokens innehåll.


Recensioner:

ur Bibliotekstjänst (oktober 1996):
.....
En stor mängd teckningar ger symboliska framställningar av den inre processen och ett antal övningar avser att ge kontakt med känslor och skapa inre mening. Jämfört med många alster i genren framstår boken som trovärdig och utan vidlyftiga anspråk. /Stefan Heinstedt.

ur Omvårdaren (oktober 1996):
Att vara den du är ämnad att vara som människa uttrycks i bokens titel och innehåll. Den vackra metaforen ”den inre dansen” som författaren utvecklar förmedlar harmoni och livsbejakelse. Värderar du livets existens kan du upptäcka ”att vara” i stället för ”att göra i denna bok.
.....
Då boken aktiverar läsarens egna reflektioner och kan öppna slutna rum, är boken lämplig som bredvidläsning inom högskolans hälso- och sjukvårdsutbildningar för att relatera abstrakta teorier i ett konkret personligt perspektiv. /Lisbeth Wikström, fil. mag. dipl. psykoterapeut

Tidningen Må bra (september 1996):
En liten klokbok är ”Den inre dansen” av Lena Brunefors, beteendevetare som bl. a arbetat på ungdomsfängelse, numera konsult i personlig utveckling. Titeln syftar på att vi behöver balans mellan det manliga och kvinnliga inom oss. Bokens innehåll är märkvärdigt konkret och lättbegripligt, illustrationerna rara och formatet behändigt.


Från läsare:

När jag läste Den inre dansen och studerade de underbara bilderna som så målande beskriver oss människor i olika situationer i livet, blev jag så hjärtinnerligt glad. Trots det mödosamma inre förändringsarbete som skildras i boken tycker jag att den är så härligt livsbejakande och uppmuntrande. Är jag i obalans bläddrar jag bland bilderna och finner oftast någon figur som hjälper mig återfå jämvikten. Boken är som ett uppslagsverk. Monica Borg

Med sitt fina bildspråk och många exempel ur verkligheten berättar Lena Brunefors i Den inre dansen på ett enkelt och engagerat sätt om djupa och svåra frågor. Det är en stor konst att skriva levande och okonstlat om inre tankeprocesser, utan att det blir pretentiöst eller självupptaget. En fin tankebok att dra sig undan med i den egna vrån eller som underlag för diskussion i konsultationer och studiegrupper. Kjell Hansson

Tack för att jag fick tillfället att läsa din bok Den inre dansen. Du förklarar svåra saker på ett enkelt och talande sätt. Det blev många aha-upplevelser. Dina bilder beskriver allt så bra och fint. Det är verkligen en bok jag kan rekommendera till vänner och bekanta. Lycka till med ditt fortsatta författande. Läser det gärna. Lena Asplund
Tillbaka