Böcker >> Självkännedom och personlig utveckling
 

Självkännedom – Om tankens makt och känslornas kraft (Solrosens förlag 2011) kom ut första gången 1997 på Utbildningsförlaget Brevskolan, och användes i kurser för arbetslösa, svenskar och invandrare, som jag medverkade i. Medförfattare till första upplagan är Luis Caballero, som skrev om Arbetets betydelse genom tiderna medan jag skrev i ämnet Självkännedom. Det är denna del som nu i något redigerad form utgivits på Solrosens förlag.

Texten är enkelt skriven, eftersom den dels riktade sig till människor för vilka ämnet var helt nytt och dels för att många av deltagarna var mer eller mindre ovana vid svenska språket. Förutom enkelt tecknade bilder i färg, som är till för att förklara men också för att inspirera till egna tankar, innehåller boken Möt dig själv-övningar. Dessa är till för att vägleda dig in till ditt eget inre. Boken går förstås lika bra att använda på egen hand som i grupp.

Boken har använts av bl. a arbetsförmedlingen, studieförbund och i vårdutbildning.

Recension:

från Tidningen KOM Kommunikation mellan vuxenutbildare, Linköpings universitet, 1997 när första utgåvan av Självkännedom - en bok om tankens makt och känslornas kraft kom ut:

Lena Brunefors avsnitt om hur du skall använda din kraft på ett så livsbejakande och kreativt sätt som möjligt genomsyras av begreppet kärlek. Att acceptera sig själv för den man är, att bli medveten om hur man själv tänker, känner och agerar är ett steg mot självkännedom.

Att få mer kunskap om sitt eget jag, att lära känna sig själv, se vem man är och hur man reagerar i olika situationer är ett steg i att älska sig själv för den man är. Att förstå sig själv är samtidigt att lära känna andra. Vägen till mera sol och ljus är just självkännedom, i alla fall enligt de gamla grekerna. ”Gnothi seauton” (Känn dig själv) står det på Apollontemplet i Delfi.

Fastän Lena B spänner över ett stort fält (barndom, det medvetna och omedvetna, tankens makt och känslornas kraft, kreativ visualisering, kommunikation, stress m.m.) så tycker jag att hon lyckas bra. Fast mest handlar det egentligen om läsaren. Du kan läsa boken från pärm till pärm och sätta den i bokhyllan under ämnesrubriken kognitiv psykologi.

Eller så kan du läsa den som en bibel, eller som Alice Millers böcker egentligen borde läsas. Läs den och låt känslorna komma fram. Läs ett kapitel och fundera på de uppgifter Lena B tipsar om i slutet på varje kapitel.

Då kan du använda boken som en form av egenterapi eller egen utveckling. Exempel på uppgifter är: ”Hur var det i din familj? Vilka känslor betraktades som bra och dåliga?” eller ”Beskriv vad som får dig att känna dig kärleksfull och där du vill ta ’hela världen i din famn’” är ett par exempel.Thomas Axberg
Tillbaka