Böcker >> Den inre dansen >> Bild 1. Yin / Yangssymbol
 

Allt strävar efter balans. Här uttrycks den dynamiska balansen i den gamla kinesiska symbolen, som kallas "den högsta grundprincipens diagram ". Det mörka är Yin, den kvinnliga principen, och det ljusa är Yang, den manliga principen. Figuren roterar i en kontinuerlig cyklisk rörelse. De båda prickarna symboliserar att i vardera principen finns fröet till dess motsats.
Tillbaka