Böcker >> Den inre dansen >> Bild 2. Barnet som en sol
 

När vi föds är vi totalt vidöppna och strålar ut kärlek och tillitsfullhet, likt en sol som sänder ut av sitt ljus och sin värme. Vi tar också emot allt som är i vår omgivning, hela atmosfären, tanke- och känslostämningar, det sagda och det outtalade.
Tillbaka