Böcker >> Den inre dansen >> Bild 11. Barnet präglas i sin omgivning
 

Vi präglas av den omgivning vi växer upp i som barn. I mötet med omvärlden fattar vi beslut om oss själva och om människorna och världen omkring oss. Vissa beslut/tankar är livsbejakande och säger JA till vårt vara. Andra beslut/tankar är livsförnekande och säger NEJ till vårt vara. JA-tankarna innehåller den glädje som det är att veta att man duger, som den man är. NEJ-tankarna innehåller den smärta som det är att tro att man inte duger som den man är.
Tillbaka