Böcker >> Den inre dansen >> Bild 12. Människa omsluten av Nej-tankar
 

Vi bär med oss JA-och NEJ-tankarna i sin ursprungliga form till dess att de förändras. Dessa tankar med sitt känsloinnehåll fungerar som magneter och attraherar det som svarar mot deras innehåll. Vi duger alla som de VI ÄR; utan villkor. För att få hjälp att renas från våra NEJ-tankar och förstå detta, attraherar vi människor och situationer som aktiverar dessa tankar. Det är alltid smärtsamt när ett sådant möte sker, eftersom den gamla smärtan från tiden då tanken/beslutet skapades väcks till liv.
Tillbaka