Böcker >> Den inre dansen >> Bild 15. Otydlig och tydlig människa
 

Ju bättre den inre dialogen blir desto bättre blir den yttre dialogen. Ju tydligare du blir för dig själv, desto tydligare blir du för din omgivning. Då du blir medveten om när du känner JA och när du känner NEJ, kan du medvetet välja att i det yttre tala/handla i enlighet med denna känsla. Eftersträva att i varje ögonblick handla så att du inte kommer i konflikt med dig själv.
Tillbaka