Böcker >> Den inre dansen >> Bild 17. Vi lever i olika mentala världar
 

Vi lever var och en i olika mentala världar, vilka består av olika upplevelser (beslut/tankar). Inifrån denna min mentala värld blickar jag ut och ser på min omvärld. Och jag möter människor som blickar ut genom sina mentala världar och ser på mig. Vissa mentala världar liknar varandra, andra är mycket olika. Genom att kommunicera med ordet öppnar vi in till varandra och överbryggar varandras olika världar. Genom att ställa raka frågor: Vad känner du? Vad tycker du? Vad vill du? Vad menar du? underlättar vi vårt umgänge och vår samvaro med varandra.
Tillbaka