Böcker >> Den inre dansen >> Bild 18. Vilka tankar, Ja-eller Nej-tankar, har övervikt i ditt liv?
 

Vilka tankar har övervikten i din tankesfär, i din mentala värld? De flesta av oss har överskott av de livsförnekande tankarna, de som säger NEJ till vårt vara. Eller som ställer villkor att vi skall vara på ett visst sätt för att få finnas till. Dessa tankar är mer eller mindre omedvetna för oss. Är det övervikt av NEJ-tankar leder detta till tillstånd av missmod, livsleda, depressioner, stress etc. För att balansera dessa "Jag duger inte"-tankar kan du tillföra JA-tankar som förändrar ditt känslotillstånd till livsglädje och livslust.
Tillbaka