Böcker >> Den inre dansen >> Bild 19.
 

Ju mer du har integrerat hos dig själv att du duger som den DU ÄR, desto mindre behöver du ägna dig åt denna inre balansering av tankar som säger JA eller NEJ till ditt vara. Du vet nu att DU ÄR. Din frigjorda "balanseringsenergi" kan du nu använda till att njuta av att finnas till och för att fullfölja den uppgift du är här för att göra.
Tillbaka