Böcker >> Den inre dansen >> Bild 20. Obalans strävar efter balans
 

Allt söker balans. Om jag står eller går med min kropp i stark lutning åt det ena eller det andra hållet, söker sig kroppen efter en tid till sitt motsatta läge för att på så sätt balanseras. Tillsammans bildar dessa två motsatta ytterlighetslägen en symmetrisk balans. Om jag ställer mig framför spegeln i stark lutning, så ger min spegelbild en motsatt lutning. Min spegelbild och min kropp bildar tillsammans en symmetrisk balans på samma sätt som när jag själv rörde min kropp till det motsatta ytterlighetsläget.
Tillbaka