Böcker >> Den inre dansen >> Bild 22. Från beroendet av speglar till självbekräftandet
 

Det jag sänder ut, kommer tillbaka till mig själv. Säger jag till spegeln att jag är vacker, så är det detta som kommer tillbaka. På så sätt återkommer allt till sin skapare. Jag är beroende av och behöver mina speglar till dess att jag känner mig bekräftad. När jag gör detta och vet att JAG ÄR, då kan jag leva med eller utan speglar. Jag ser vad de sänder tillbaka, men är inte längre beroende av eller bunden till dem.
Tillbaka