Böcker >> Den inre dansen >> Bild 28. Balans med kanonkula
 

När kanonkulan skjuts ut med rätt kraft och med rätt riktning når den alltid sitt mål. Är det för litet kraft i laddningen faller kulan ner före mål. Och är det för mycket laddning faller den ner efter mål. På samma sätt når den tanke som är rätt riktad och rätt laddad (med känsla och intensitet) också alltid sitt mål.
Tillbaka