Böcker >> Den inre dansen >> Bild 31. Stegen
 

Varje steg är beroende av steget innan. I varje steg ligger kunskap. Jag kan inte stå där jag just nu står, med just den erfarenheten, kunskapen och visdomen som jag har, utan att ha gått just de steg jag har.
Det är mitt eget tänkande som avgör vilka steg jag tar. Och jag behöver mina steg för att bli medveten om mitt tänkande. Att fastna i ånger och skuld för de steg som jag har gått är att vara blind för den kunskap som jag har inhämtat.
Tillbaka