Böcker >> Den inre dansen >> Bild 32. Omedveten och medveten bilförare
 

En avgörande insikt är att upptäcka att det är jag själv som sitter bakom ratten och kör, och ingen annan. Att köra bil utan bindel för ögonen medför ett annat körsätt än om jag kör med bindel för ögonen. När jag ser, kan jag medvetet välja vilka vägar jag vill köra och om jag vill köra på vägen eller ute i terrängen. Jag ser trafikljus och skyltar och kan anpassa körningen efter vägen och väglaget och bättre samverka med mina medtrafikanter.
Ju mer min medvetenhet ökar, desto mer ansvarsfull blir jag i min körning och desto mer njutningsfylld blir min färd. Jag blir alltmer herre över mitt liv i stället för ett offer för omständigheterna.
Tillbaka